Tuin van Zeeland logo
Eiken aan de Fort Den Haakweg: niet kappen maar verplaatsen

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1000
4357 ZV Domburg

Verzonden per mail aan gemeente (at) veere.nl

Betreft: verplaatsen van eiken op de Fort den Haakweg Vrouwenpolder

Geacht college,

De stichting Tuin van Zeeland (TvZ) heeft onlangs geconstateerd dat ten behoeve van voorgenomen bouwwerkzaamheden en de aanleg van parkeerplaatsen naast de tennisaccommodatie eiken zullen worden gekapt. Aangezien de habitus en de vitaliteit van dit vijftal bomen uitstekend is, adviseert de TvZ het college deze niet te rooien maar te verplaatsen.

De overwegingen hiervoor zijn:

  • De heer Jonkers, bestuurslid van onze stichting, heeft vastgesteld dat zeker drie van de eiken op goed bereikbare plaatsen staan. Deze bomen staan op een plaats waar de wortels aan alle zijden evenwichtig zijn vertakt en wortels noch stammen zijn beschadigd.
  • Deze eiken hebben een erg mooie, voor eiken karakteristieke vorm. Daarbij zijn deze eiken in een zeer gezonde staat en dicht van bladeren voorzien.
  • Vanwege de standplaats zijn deze eiken uitermate goed bereikbaar voor groot materieel, zodat verplanting door een deskundig bedrijf succesvol kan plaatsvinden.
  • Bomen, en zeker eiken van dergelijke grootte, kunnen goed verplaatst worden, mits zorgvuldig voorbereid en met de nodige nazorg behandeld.
  • Het gaat om een herindeling van de openbare ruimte en daarom dienen kosten nog moeite te worden gespaard om respectvol en zorgvuldig met de betreffende publieke eigendommen om te springen.
  • De waarde van deze rij bomen is met beschikbare rekenmethodes vast te stellen.
  • Deze eiken zullen, eenmaal op een nieuwe groeiplaats geplant, een naastgelegen gebouw of parkeerplaats meteen een bijzonder accent verlenen, hetgeen door een eventuele aanplant van jonge boompjes nooit zal worden bereikt.

Op grond van deze overwegingen is de TvZ ervan overtuigd dat verplaatsing in de directe omgeving een zeer grote kans van slagen heeft. Te meer daar deze bomen reeds aan de zeewind ter plaatse zijn gewend.

Het lijkt ons dan ook zeer nuttig om middelen ter beschikking te stellen en/of contact op te nemen met de ontwikkelaar van het plan om in gezamenlijkheid een gepaste oplossing te vinden.

Ten slotte attenderen wij u op de nieuwe Richtlijn ‘Bomen Effect Analyse’ (BEA) van de Bomenstichting. In de opvatting van de Bomenstichting, die de TvZ van harte deelt, is “het .. niet meer van deze tijd rücksichtslos bomen te kappen. Er zijn nl. veel oplossingen mogelijk, mits je vroegtijdig in het planproces als boomspecialist bent aangehaakt. De richtlijn BEA zet hierop in.”

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Tuin van Zeeland

Handtekening A.J. van Bommel, secretaris

A.J. van Bommel, secretaris