Tuin van Zeeland logo
Donateur worden?

Bent u ook bezorgd omdat er in steden en dorpen veel bomen en struiken verdwijnen en wilt u meehelpen om het groene karakter van Walcheren te behouden? Steun dan onze Stichting, die in overleg met de groenbeheerders op Walcheren wil proberen ons natuurschoon in stand te houden en uit te breiden.

U kunt u als donateur aanmelden via e-mail te sturen naar:
Vanaf 15 euro bent u donateur van onze Stichting en maakt u ons het mogelijk op te komen voor de belangen van bomen en andere beplanting op Walcheren.
U ontvangt als donateur 2x per jaar onze nieuwsbrief. Ook wordt u uitgenodigd voor onze jaarlijkse donateursavond.

Een eenmalige bijdrage kunt u overmaken op IBAN NL47INGB0009148408.

Wilt u zich persoonlijk als bestuurslid inzetten voor onze Stichting?
Neemt dan a.u.b. contact op via onze secretaris, tel. 06-24481335

Donateur worden
Met de informatiestand op de markt van Middelburg