Tuin van Zeeland logo
Donateur worden of ons op een andere manier bijstaan?

Maakt u zich ook bezorgd over het verdwijnen van bomen en struiken over ons hele eiland, zowel in steden en dorpen als daarbuiten? Vindt u ook dat overheden en andere beheerders moeten worden aangespoord zorgvuldig om te gaan met het groen waarvoor ze verantwoordelijk zijn? En aangesproken als ze daarbij in gebreke blijven, of groen offeren om bijvoorbeeld toerisme te faciliteren?

Wilt u meehelpen om het groene karakter en het landschap als gemeenschappelijk erfgoed van Walcheren te behouden? Steun dan onze Stichting, die in overleg met (en zo nodig in actie tegenover) de groenbeheerders op Walcheren natuurschoon in stand wil houden en uitbreiden.

U kunt zich als donateur aanmelden door een e-mail te sturen naar:
Donateur worden

Met uw bijdrage (van bijvoorbeeld 15 euro per jaar) op IBAN NL47INGB0009148408 bent u donateur van onze Stichting en maakt u het ons mogelijk voor onze gezamenlijke doelstelling op te komen.

We houden u minstens tweemaal per jaar met een nieuwsbrief op de hoogte van onze activiteiten

Wilt u zich persoonlijk als bestuurslid of met uw deskundigheid voor onze Stichting inzetten? Neem dan via bovenstaand mailadres contact op met onze secretaris.

Donateur worden
Met de informatiestand op de markt van Middelburg